Katsaus Raision asuinalueisiin – OSA 2 – Kuloinen

Know your hoods – me tunnemme nämä kulmakunnat ja Altti Koivisto auttaa meitä muuttamaan tietomme tarinoiksi alue-esittelyihin!

Kuloisten kaupunginosa rajautuu etelässä Moottoritiehen, pohjoisessa Ohikulkutiehen ja muuten Raision ja Turun rajaan sekä Kuninkojan kaupunginosaan.

Pasala, Euroopan kaunein paikka

Kuloisten sydänaluetta on Pasalan pientaloalue, joka syntyi 1940- ja 50-luvuilla. Sotien jälkeen Turussa oli töitä tarjolla rakennuksilla, tehtailla, telakoilla ja satamassa. Myös Raision Tehtaat oli iso teollisuusyritys, joka laajeni laajenemistaan. Monet maaseudulta töiden perässä tulleet ostivat tontteja Pasalasta ja taloja alkoi nousta. Päivät oltiin töissä ja illat rakennettiin. Työtunteja ei laskettu, kun koitettiin päästä elämisen alkuun. Näin syntyi Pasala, Euroopan kaunein paikka.

Raision työväentalo

Huvitilaisuudet Raisiontien toisella puolella sijainneella vuonna 1919 valmistuneella Raision työväentalolla tarjosivat virkistystä ja vaihtelua arkiselle aherrukselle. Talo oli yhtäältä työväestön poliittisen toiminnan keskus ja toisaalta huvi- ja harrastuspaikan tarjonnut kokoontumistila. Siellä järjestettiin tansseja ja iltamia ja taloa vuokrattiin ulkopuolisille. Työväentalolla vietettiin muun muassa häitä ja katsottiin elokuvia. Pasalan omakotiyhdistys järjesti sen suojissa juhliaan ja pasalalaiset juhlivat siellä uutta vuotta ja vappua. Työväentalo oli kukoistusaikanaan todellinen monitoimitalo.

1960-luvulla työväentalon käyttö alkoi vähetä väen vanhetessa ja talon kunnon heiketessä. Kannattamattomaksi käynyt talo vuokrattiin vuonna 1967 muuhun käyttöön kunnes se purettiin vuonna 1986, ja sen paikalle rakennettiin nykyinen Huhkotalo.

Huhkon kartano

Vanhimmat kirjalliset maininnat Raisionjoen varrella sijaitsevasta Huhkosta ovat 1500-luvulta, jolloin se kuului Pernon kartanon alustalaistaloihin. Tältä ajalta Huhko peri kartanonimen. Vuonna 1693 Huhkosta tuli itsenäinen perintötalo. Tämän jälkeen tilan omistajat vaihtuivat moneen kertaan.

Raision kaupunki osti tilan vuonna 1977. Kaupunki korjasi Huhkon empiretyylisen päärakennuksen edustuskäyttöön. Sen sijaan muu rakennuskanta purettiin 1970- ja 80-lukujen taitteessa. Vuodesta 2014 rakennus on ollut vuokralla pitopalveluyrittäjällä.

Huhkon kartanon mylly ja myllytorppa tuhoutuivat vuonna 1961 valtatie 8:n (Turku-Raisio moottoritien) rakennustöiden yhteydessä.

Kauppakeskus Mylly

Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus, Mylly aloitti toimintansa Ohilulkutien varrella vuonna 2001. Se rakennettiin Soinin tilan vanhoille maille. Lähellä nykyistä kauppakeskusta sijainnut Soinin talouskeskus purettiin 1990-luvun jälkipuolella.

Teksti: Altti Koivisto