KATSAUS RAISION ASUINALUEISIIN – OSA 12 – KUNINKOJA

Know your hoods – me tunnemme nämä kulmakunnat ja Altti Koivisto auttaa meitä muuttamaan tietomme tarinoiksi alue-esittelyihin!

Raision itäisin kaupunginosa Kuninkoja levittäytyy Ohikulkutien ja Kuninkojantien risteyksen ympärille. Raision keskustasta päin tultaessa ennen Kuninkojaa ovat Kuloinen Ohikulkutien eteläpuolella ja Mahittula pohjoispuolella. Kuninkojan luoteiskulmassa sijaitsevasta Haunisten altaasta toinen puoli on Mahittulan kaupunginosan puolella ja itäinen puoli Kuninkojaa. Ohikulkutietä ja Kuninkojantietä edettäessä tullaan Turun puolelle.

Alue oli eristyksissä muusta kunnasta, kunnes 1960-luvun alussa valmistunut Ohikulkutie yhdisti sen muuhun Raisioon. Sitä ennen Raision matkat tehtiin Kuninkojantien ja Satakunnantien kautta. Talvella pääsi hevosella Raisioon talvitietä pitkin, mikä noudatti vuonna 1961 valmistuneen Ohikulkutien linjausta. Talvitie kääntyi Laittisten talon kohdalla Haunistentielle ja Jertansillan kautta tultiin talvisin kirkonkylälle.

Vanhaa pienviljelysaluetta

 Alueen suurimmat maatilat olivat Metsäranta, Mattila ja Lehtismäki. Tanskalaissyntyisen sokerijuurikaskonsulentin Jacob Sörensenin asetuttua viljelemään Metsärannan tilaa vuonna 1932 sokerijuurikkaan viljely alkoi toden teolla Kuninkojalla.

Kuninkojan vanhan koulun suuri merkitys

 Kuninkojan vuonna 1920 valmistuneella koululla on ollut keskeinen merkitys kuninkojalaisten vapaa-ajantoiminnassa, vaikka rakennuksen koulukäyttö päättyi jo 1960-luvulla. Kyläläiset rakensivat koulurakennuksen talkootyöllä lahjoitetulle maalle. Koulu luovutettiin kunnalle sillä ehdolla, että rakennus tulee säilyttää.

Aikanaan niin toimeliaan vuonna 1926 perustetun Kuninkojan pienviljelijäyhdistyksen toiminnan keskipiste oli ensimmäisinä vuosikymmeninä koulu, kunnes yhdistys osti Vahdontien varrella sijainneen keskeneräisen rakennuksen. Pienviljelijäyhdistyksen talon, Kuninkojan Torpan, vihkiäisjuhlaa vietettiin vuonna 1951. Käännekohtaa yhdistyksen toiminnassa merkitsi 1960-luku. Nuoret eivät osallistuneet samalla innolla yhdistyksen toimintaan kuin heidän vanhempansa. Toiminta Kuninojan Torpalla alkoi hiljentyä, ja se purettiin 1970-luvun  jälkipuolella.

Kuninkojan omakotiasutus on saanut alkunsa 1950-luvulla. Vanha koulu onkin toiminut 1970-luvun puolivälistä Kuninkojan omakotiyhdistyksen kokoontumispaikkana. Rakennuksen historiaan kuuluu myös sen käyttö kirjasto- ja nuorisotilana.

Ohikulkutien varren vilkastunut elämänmeno

 2000-luvulle tultaessa kaupankäynti Raisiossa on keskittynyt yhä suurempiin yksiköihin Ohikulkutien varteen. Kauppakeskus Mylly Kuloisten kaupunginosan puolella aloitti toimintansa vuonna 2001.

Kuninkojan puolella on vuodesta 2008 toiminut Ikea, jonka läheisyydessä tien toisella puolella sijaitsee Kuninkojan vanha koulu.