KATSAUS RAISION ASUINALUEISIIN – OSA 10 – SOMERSOJA

Know your hoods – me tunnemme nämä kulmakunnat ja Altti Koivisto auttaa meitä muuttamaan tietomme tarinoiksi alue-esittelyihin!

Somersojan kaupunginosan rajoina ovat etelässä Tikanmaan, Pirilän ja Kerttulan kaupunginosat, idässä Raumantie sekä lännessä ja pohjoisessa Naantali ja Masku.

SOMERSOJAN VANHAT MAATILAT

Ennen pientaloasutuksen tuloa Somersoja oli harvaan asuttua seutua. Suurimmat maatilat olivat Ylitalo ja Alitalo lähellä nykyistä Kustavintien ja Somersojantien risteystä sekä Miekelä Somersojantien päässä.

ELÄMÄ VILKASTUU

Somersojalle rakennettiin 1950- ja 60-luvuilla uusia omakotitaloja. Näin syntyi Saukko- ja Kärppäkujien sekä Peuratien asutus. Saukkokujaa ruvettiin asuttamaan vuosina 1953 ja 1954. Kärppäkujalla rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1961. Nämä tontit ovat vanhoja Alitalon maita. 1960-luvun alussa käynnistyi myös Saukkokujaa vastapäätä Somersojantien toisella puolella olevan Peuratien rakentaminen.

KULKUYHTEYDET

Vielä 1950-luvulla paikalliset asukkaat kulkivat työmatkansa junalla, sillä Turku-Uusikaupunki juna pysähtyi Miekelän seisakkeella. Matkustajaliikenne tällä rataosuudella päättyi vuonna 1992.
Kustavintie valmistui vuosina 1959-1960. Aiemmin Turussa linja-autoa ajanut Niilo Salonen perusti Niilo Salosen Linjan (myöh. Raision Linja Oy) vuonna 1960 ja aloitti linja-autoliikenteen yhdellä linja-autolla Miekelän ja Turun välillä. Linjan päätepysäkin, Somersojantien päässä olevan Miekelän talon mukaan raisiolaiset puhuivat pitkään Miekelän Linjasta. Alkuperäisestä linjasta Turku-Miekelä luovuttiin vuonna 1997, koska Somersojan kautta kiertäminen ei ollut enää taloudellisesti kannattavaa. Päätepysäkkinä on siitä lähtien ollut Petäsmäki.

KAUPPA, POSTI JA KIOSKI

Kustavin- ja Somersojanteiden risteystä lähellä ollut Somersojan osuuskauppa toimi vuodesta 1961 vuoteen 1979. Vuonna 1967 posti aloitti toimintansa rakennuksen yhteyteen tehdyssä lisäsiivessä. Osuuskaupan jälkeen kauppahuoneistossa toimivat mm. Lassen kauppa, Tarjan Tori ja Raision Liha. Somersojan posti lopetti toimintansa vuonna 1991. Lehtosen kioski puolestaan palveli asiakkaita Kustavintien varressa Oksasen Sementtivalimon naapurina vuodesta 1956 vuoteen 1978.

PETÄSMÄEN ASUINALUE

Alueen omakotitalot rakennettiin suurelta osin 1970-luvulla. Kerrostalojen rakentaminen alkoi 1970-luvun jälkipuolella jatkuen 1980-luvun puoliväliin. Petäsmäen asuinalue on saanut nimensä lähellä Raision sairaalaa ja terveyskeskusta sijaitsevasta Petäsmäen talosta, jonka vanhasta rakennuskannasta on jäljellä päärakennus. Petäsmäen asuinalueelle johtavan Honkakadun varteen avattiin vuonna 1989 Pirkon Tupa Grilli-Kahvila (nyk. Jennin Tupa).